Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

20 năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng vì những việc ta không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm

... Mark Twain...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét